Aanmeldingen schooljaar 2020-2021

Vanaf volgend schooljaar zullen wij aan de slag gaan met Diplon (DIgitaal PLatform ONdersteuningsnetwerken). Dit is een programma waarbinnen:

  • ondersteuningstrajecten van het begin tot het einde opgevolgd kunnen worden, 
  • transparante communicatie tussen alle betrokkenen wordt vergemakkelijkt,
  • alle informatie volgens de GDPR-richtlijnen kan uitgewisseld worden.

Ook alle aanmeldingen zullen vanaf augustus via Diplon verlopen.

Schoolregistratie

Eind augustus zal elke school een registratielink en handleiding ontvangen om een schoolaccount aan te maken in Diplon. Deze uitnodiging sturen we naar het algemene e-mailadres van de school. Nadien kan je zelf een verantwoordelijke aanduiden, eventueel per vestiging/graad/afdeling. Vanuit deze account kan de verantwoordelijke de aanmeldingen doen bij het ondersteuningsnetwerk.

Continuering type 2 en type 7 STOS

Diplon gebruikt de leerlinggegevens van Agodi (Departement Onderwijs, voor leerlingengegevens) en Lars (CLB, voor verslaggeving. Correcte aanmeldingen type 2 en type 7 STOS (met getekend (gemotiveerd) verslag) kunnen rechtstreeks vanuit Diplon naar Agodi verstuurd worden. Je hoeft dit dan niet meer apart te doen via jullie softwarepakket/Discimus. 

In functie van de berekening van de omkadering voor ondersteuningen vanuit verslaggeving type 2 en type 7 STOS, is het belangrijk dat wij zicht krijgen op jullie intenties met betrekking tot de aanvraag van ondersteuning vanuit deze verslaggeving. Sinds vorig schooljaar trad immers een nieuw financieringsmechanisme in werking voor ondersteuning van de kleine types. Die maakt het noodzakelijk dat een school elk jaar kenbaar maakt aan wie de ondersteuning wordt aangevraagd. Daarom vragen we jullie om via onze Google Form per ondersteuningsvraag van het kleine type door te geven bij wie voor welke vraag ondersteuning aangevraagd wordt. De eerder gecommuniceerde werkafspraken blijven gelden.

Nieuwe aanmeldingen type basisaanbod, 3 en 9 en type 2

Nieuwe aanmeldingen gebeuren vanaf augustus via Diplon in plaats van via het aanmeldingsformulier op de website. Om dubbel werk te vermijden, raden we aan te wachten met nieuwe aanmeldingen type basisaanbod, 3 en 9 tot de overstap naar Diplon eind augustus. Gelieve nieuwe aanmeldingen type 2 wel nog via het aanmeldingsformulier door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden in functie van onze omkadering.

Accessibility Toolbar