Diplon en IRIS-toelatingen

Ondersteuning op afstand

We zetten verdere stappen in de uitrol van Diplon binnen ons ondersteuningsnetwerk. De ondersteuners zijn het platform grondig aan het verkennen en alles aan het klaarzetten om er na de kerstvakantie stapsgewijs verder mee aan de slag te gaan. Hierbij merkten we dat nog niet alle leerlingen in Diplon zijn aangemeld. We vragen de scholen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Dit moet ook voor ondersteuningen die on hold staan. Enkel zo kunnen we na de vakantie de verdere ondersteuning kwaliteitsvol blijven garanderen. Daarnaast horen we dat er een aantal vragen zijn rond de IRIS-toelatingen. We lichten de werking en het belang hiervan toe in dit nieuwsbericht.

Het IRIS-platform

Om het belang van de IRIS-toelatingen in Diplon volledig te begrijpen, is het nodig om te weten wat het IRIS-platform net inhoudt. Onze collega’s van VCLB Noord-West Brabant vatten de informatie mooi samen in een document dat we graag met jullie delen.

Informatiestromen

Elke partner werkt met bepaalde softwarepakketten. Onder invloed van onder andere het IRIS-platform staan deze programma’s steeds vaker in verbinding met elkaar. Dit kan zorgen voor heel wat planlastvermindering, maar ook voor verwarring. Het is niet altijd duidelijk hoe de verbindingen net in elkaar zitten, of wat je waar kan terugvinden. We proberen dit duidelijk te maken aan de hand van onderstaande afbeelding. Je kan hier ook zien dat, ondanks alle softwaremogelijkheden, een sterke samenwerkingscultuur nog steeds aan de basis ligt van het delen van informatie.

Wat moet ik als school nog doen?

Bovenstaande uitleg toont aan dat het belangrijk is dat ondersteuners toegang krijgen tot het IRIS-platform. Dit zal op korte termijn immers de enige manier zijn om het (gemotiveerd) verslag te bekijken. Omwille van de GDPR-wetgeving kan een ondersteuner dit enkel wanneer de schoolverantwoordelijke hiervoor toestemming geeft. De schoolverantwoordelijke krijgt een melding in Diplon om deze toegangen goed te keuren.

Jullie zullen zien dat er voor meer mensen toelating aangevraagd is dan dat er ondersteuners op jullie school komen. Dit komt omdat alle ondersteuners van het miniteam potentieel als tweede ondersteuner naar de school kunnen komen. Daarom is er ook voor hen een IRIS-toegang aangevraagd. Zij zullen echter pas echt toegang tot een dossier krijgen wanneer zij hiervoor door een collega worden uitgenodigd. Enkel ondersteuners die effectief bij de ondersteuning betrokken zijn, hebben toegang hebben tot de leerlingengegevens. Dit gebeurt conform de GDPR-regelgeving. Daarnaast is er ook toegang aangevraagd voor de leden van het zorgloket zodat zij de ondersteuningstrajecten kunnen opvolgen

Accessibility Toolbar