juni 2023

Opstart en warme overdacht

Bij het begin van het schooljaar zullen we de ondersteuning van bekende ondersteuningsvragen opstarten binnen 5 schooldagen. Dit omvat een afstemmingsgesprek om de leervragen in kaart te brengen. Ook werken we vanaf het nieuwe schooljaar structureel samen met leersteuncentrum 467 voor specifieke ondersteuningsvragen. Daarnaast willen we inzetten op een warme overdracht bij overgangsmomenten. De regie ligt bij de afscheidnemende school.

Opstart en warme overdacht Meer lezen »

Aanmeldingen in Diplon: concreter

Op dit moment zijn onze ondersteuners druk bezig met het afronden van de huidige trajecten en het voorbereiden van een vlotte doorstart voor het volgende schooljaar. Hierdoor is het niet meer mogelijk om ondersteuningsvragen in te dienen voor het lopende schooljaar. Eind augustus/begin september krijgen scholen de mogelijkheid om in Diplon aan te geven welke ondersteuningen ze willen verderzetten. Dit geldt voor leerlingen binnen dezelfde school waarbij er nog steeds een leervraag is voor het leersteuncentrum. Verderzettingen zijn van toepassing op zowel brede als kleine types.

Aanmeldingen in Diplon: concreter Meer lezen »

Vereenvoudigde versie ouderbrief 

Met de laatste nieuwsbrief bezorgden we jullie brieven die ingezet kunnen worden om ouders en leerlingen te informeren over de overgang van ondersteuning naar leer-steunvolgend schooljaar. We zijn er ons van bewust dat de formulering voor sommige ouders en leerlingen binnen onze doelgroep nog niet voldoende eenvoudig verwoord is. Daarom stellen we ook graag een vereenvoudigde versie met picto’s ter beschikking.

Vereenvoudigde versie ouderbrief  Meer lezen »

Accessibility Toolbar