Aanmeldingen en opstart 2023-2024 

Wat blijft hetzelfde?

Net zoals de voorbije schooljaren zullen de aanmeldingen via Diplon verlopen. Eind augustus zal je als school de mogelijkheid hebben om aan te duiden welke lopende ondersteuningen verdergezet moeten worden tijdens het komende schooljaar en welke niet. Je zal een nieuwe leervraag (vanuit de nieuwe context) moeten formuleren. Reeds ingevulde administratieve gegevens zal je niet opnieuw moeten doorgeven. 

Voor nieuwe aanvragen kan je al een werkversie klaarzetten in Diplon. Vanaf 1 september kan je de werkversie vervolgens indienen als er een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag door het CLB gefinaliseerd werd. Hierdoor wordt je aanvraag definitief ingediend. Op die manier kan je op basis van de nieuwe context de afweging maken of ondersteuning nodig is, en in functie van welke leervraag. 

Wat verandert er?

De voorbije schooljaren moest je als school bij aanmeldingen type 4, 6, en 7 aanduiden vanuit welke school voor buitengewoon onderwijs je ondersteuning wenste. Verschillende ondersteuningsteams werkten hierbij met verschillende systemen. Het nieuwe decreet voorziet een aanmelding via één spoor. Dit betekent dat je alle ondersteuningsaanvragen bij het leersteuncentrum kan indienen. Voor de types 4, 6, en 7 werken wij structureel samen met een specifiek leersteuncentrum, bestaande uit een samenwerking tussen Windekind (type 4), Ganspoel (type 6) en KI Woluwe (type 6 en type 7). 

Opstarttermijnen

Daarnaast is het decreet ook specifiek over de opstarttermijnen van de leersteun. Bij het begin van het schooljaar zal de ondersteuning van de gekende ondersteuningsvragen opgestart worden binnen de 5 schooldagen na de start van het schooljaar. Deze opstart bestaat doorgaans uit een afstemmingsgesprek om de leervragen in de nieuwe context in kaart te brengen, samen met de netwerkpartners. In de loop van het schooljaar wordt de ondersteuning binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag opgestart. 

Accessibility Toolbar