ONW WBB

Verhuis administratieve zetel LSCWBB vanaf 2024-2025

Vanaf volgend schooljaar zal de administratieve zetel van het leersteuncentrum gevestigd worden in de Guimardstraat 1, 1040 Brussel.  Deze verhuis heeft geen gevolgen voor de kwaliteit en organisatie van onze dienstverlening.    Deze verhuis is nodig omdat de huur van de lokalen in de Landsroemlaan ten einde loopt en niet kan verlengd worden.   Vzw Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel

Verhuis administratieve zetel LSCWBB vanaf 2024-2025 Meer lezen »

Erkenningsdoorlichting Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel

Eind april voerde de onderwijsinspectie een erkenningsdoorlichting in LSC West-Brabant-Brussel.   Het LSC voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.  De onderwijsinspectie zal een positief advies overmaken aan de minister in het kader van een definitieve erkenning.    Het positieve advies volgt uit het onderzoek van de erkenningsvoorwaarden, en uit het onderzoek van:  de mate waarin het LSC haar kwaliteit

Erkenningsdoorlichting Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel Meer lezen »

Orthotheek

Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel stelt via een orthotheek onderwijsleer- en ondersteuningsmaterialen ter beschikking die gebruikt kunnen worden in functie van het leren en participeren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  Deze orthotheek is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het LSC en scholen voor buitengewoon onderwijs: SPES bubao, Bubao Sint-Franciscus en Buso Cardijn.  Er zijn materialen beschikbaar in functie

Orthotheek Meer lezen »

Updates Diplon

Diplon deed in de maand februari een aantal updates. We sommen de belangrijkste voor jullie op in dit bericht. Voor directies, zorgco’s, leerlingbegeleiders die op meer dan één school werkzaam zijn, is het vanaf nu mogelijk om de verschillende instellingsnummers aan jullie persoonlijke account te koppelen. Dit moet het mogelijk maken om in Diplon voor

Updates Diplon Meer lezen »

Oprichting Leersteunraad LSC West-Brabant-Brussel

Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel heeft – zoals decretaal bepaald – een leersteunraad opgericht.  De startvergadering ging door op 9/02/2024.  Kijk via link na of je school in de raad vertegenwoordigd is. Volgende leden nemen vertegenwoordiging op in de leersteunraad:   Kris Bauwens, scholengemeenschap Sint-Gorik Brussel (secundair) – voorzitter  Kenny Nuyts, scholengemeenschap KOMop Merchtem (basisonderwijs) – co-voorzitter  Dennis Bultereys,

Oprichting Leersteunraad LSC West-Brabant-Brussel Meer lezen »

Communicatie beleidsmaatregelen naar ouders

Beste ouder(s),     Het schooljaar is nu reeds enige tijd gestart en uw zoon/ dochter wordt momenteel ondersteund door een leerondersteuner via ons leersteuncentrum.    Het is mogelijk dat u recent een afstemmingsgesprek heeft gehad met 1 van onze leerondersteuners naar aanleiding van de opstart van de leersteun voor dit schooljaar.    Echter, omwille van het fors

Communicatie beleidsmaatregelen naar ouders Meer lezen »

Erkenningsonderzoek – bevraging ouders en leerkrachten

De onderwijsinspectie vraagt aan leersteuncentra om in het kader van het erkenningsonderzoek een online bevraging door te sturen naar leerkrachten en ouders.  Deze bevraging zal met begeleidend bericht via mail door de leerondersteuners verstuurd worden naar minstens één ouder en één leerkracht.  De deelname van ouders en leraren is vrijblijvend.  Het invullen van de vragenlijst

Erkenningsonderzoek – bevraging ouders en leerkrachten Meer lezen »

Accessibility Toolbar