Communicatie beleidsmaatregelen naar ouders

Beste ouder(s), 

 

Het schooljaar is nu reeds enige tijd gestart en uw zoon/ dochter wordt momenteel ondersteund door een leerondersteuner via ons leersteuncentrum. 

 Het is mogelijk dat u recent een afstemmingsgesprek heeft gehad met 1 van onze leerondersteuners naar aanleiding van de opstart van de leersteun voor dit schooljaar. 

 Echter, omwille van het fors stijgend aantal aanvragen naar leersteun en de te hoge werkdruk voor onze medewerkers/ leerondersteuners, zijn we als leersteuncentra genoodzaakt om een aantal (tijdelijke)  

beleidsmaatregelen in te voeren.  

 Deze beleidsmaatregelen hebben enkel betrekking op leersteun vanuit verslagen type basisaanbod, type 3 of type 9 (niet voor types 2, 4, 6, 7!) 

 Dit heeft (mogelijks) een effect op de begeleiding/leersteun van uw kind. 

 

Over welke maatregelen gaat het precies? 

 

Nieuwe leersteunvragen krijgen voorrang. 

 

Onder ‘nieuw’ verstaan we leersteunvragen waarvoor nooit eerder leersteun werd geboden én leersteunvragen die minder dan < 2 jaar leersteun hebben gekregen. 

 

Leersteuntrajecten van > 2 jaar worden on hold gezet tot aan de kerstvakantie 

Dit betekent concreet dat we voor deze trajecten vragen aan scholen om tijdelijk zelf ondersteuning te voorzien op basis van de input die ze de voorbije jaren vanuit het ondersteuningsnetwerk hebben ontvangen.   

Het leersteuncentrum zal in deze trajecten tijdelijk, geen ondersteuning op leerlingniveau bieden.  Maw. uw kind zal niet met een leerondersteuner aan de slag gaan gedurende het eerste trimester (tot aan de kerstvakantie). 

Indien uw kind aldus leersteun heeft ontvangen van voor 01/11/2021, wordt deze on hold gezet (alleen voor types basisaanbod, 3 of 9). 

 

We willen graag benadrukken dat we als leersteuncentrum blijven inzetten op kwaliteit, de effecten op de klasvloer en de kansen die er liggen op schoolniveau.   

 We danken u alvast voor het vertrouwen in ons leersteuncentrum. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Leersteuncentrum West-Brabant – Brussel 

Accessibility Toolbar