Decreet leersteun: stand van zaken

Vlaamse Regering

In de conceptnota van het decreet leersteun worden de grote lijnen van het nieuwe model stilaan zichtbaar. Er zijn echter nog een heel aantal zaken die samen met de verschillende partners geconcretiseerd moeten worden. We geven jullie graag een stand van zaken over wat er aan het bewegen is, zowel Vlaanderenbreed als binnen de regio Mechelen-Brussel. 

Het nieuwe decreet leersteun zal in voege gaan vanaf september 2023. De ondersteuningsnetwerken zullen hierbij omgevormd worden naar leersteuncentra (LSC). Volgens de lijnen in de conceptnota: 

  • Zal er gewerkt worden via één spoor, in tegenstelling tot de huidige twee sporen (brede/kleine types) om de werking voor de scholen gewoon onderwijs eenvoudiger, doeltreffender en duidelijker te maken
  • Zullen de middelen voor de LSC toegekend worden op basis van samenwerkingsafspraken tussen het LSC en de scholen gewoon onderwijs 
  • Wordt er per LSC een leersteunraad opgericht bestaande uit de scholen voor gewoon onderwijs van het LSC.
  • Komt er een apart ambt voor ondersteuner en een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning. 

We willen ons regiobreed tijdig gaan voorbereiden op de omvorming van ondersteuningsnetwerken naar leersteuncentra en de aanmelding via één spoor. Het is zeer belangrijk om de verschillende partners hierbij te betrekken. Daarom zullen er denktanks georganiseerd worden, zowel regio gebonden als Vlaanderenbreed. We zullen jullie hier in een volgende nieuwsbrief nog verder over informeren. 

Accessibility Toolbar