Diplon: belangrijk voor schoolverantwoordelijken

Om Diplon helemaal vlot te laten lopen, hebben we nog enkele meldingen voor de schoolverantwoordelijken. Het gaat vaak om kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen betekenen in de praktische werking. Alvast bedankt! 

Directie als schoolverantwoordelijke

De registratiemails werden begin dit schooljaar naar de algemene emailadressen van de scholen gestuurd. Vaak was het de directie die de registratie deed, maar soms kwam de e-mail ook bij de zorgcoördinator, leerlingbegeleider of beleidsmedewerker terecht. We merken dat dit problemen kan geven bij het goedkeuren van de IRIS-toelatingen. Het is voor Agodi immers enkel de directie die gemachtigd is om deze toe te kennen. Indien de directie niet de schoolverantwoordelijke is, kan de huidige schoolverantwoordelijke de directie hiervoor uitnodigen via de knop ‘Beheer schoolverantwoordelijke(n)’. Gelieve dit aan te passen indien dit nog niet in orde is. 

IRIS-toelatingen en zelfregistratie

Even geleden kregen de schoolverantwoordelijken de vraag om de IRIS-toelatingen voor het miniteam waartoe de school behoort, goed te keuren. Hierdoor krijgen de ondersteuners en het zorgloket toegang tot de (gemotiveerde) verslagen van aangemelde leerlingen. Deze bulkaanvragen verlopen jammer genoeg moeizaam door technische moeilijkheden die buiten Diplon zelf liggen. Als alternatief kunnen ondersteuners en leden van het zorgloket een IRIS-toelating aanvragen via de zelfregistratie bij AgodiDe lokale beheerder van de school zal in dat geval per individuele ondersteuner een e-mail ontvangen met de vraag deze toelating goed te keuren. Mogen we jullie vragen deze toelatingen zo snel mogelijk goed te keuren, zodat ondersteuners en het zorgloket met de informatie uit het (gemotiveerd) verslag aan de slag kunnen gaan? 

Schoolprofiel nakijken

Bij de registratie van de school in augustus/september was het niet altijd duidelijk wat er net bedoeld werd met het veld ‘naam’. Hierdoor hebben sommige schoolverantwoordelijken hier per ongeluk hun eigen naam ingevuld. Ook het instellingsnummer werd niet altijd ingegeven. Zowel de correcte naam (zoals vermeld op data-onderwijs.vlaanderen.beals het instellingsnummer zijn belangrijk voor ons om de scholen vlot te kunnen identificeren. Gelieve dit dus even te controleren en indien nodig de correcte naam van de school en het instellingsnummer aan te passen. 

Accessibility Toolbar