Erkenningsonderzoek – bevraging ouders en leerkrachten

De onderwijsinspectie vraagt aan leersteuncentra om in het kader van het erkenningsonderzoek een online bevraging door te sturen naar leerkrachten en ouders.  Deze bevraging zal met begeleidend bericht via mail door de leerondersteuners verstuurd worden naar minstens één ouder en één leerkracht.  De deelname van ouders en leraren is vrijblijvend.  Het invullen van de vragenlijst neemt een 10-tal minuten in beslag.   

We brachten jullie hier graag van op de hoogte.   

Accessibility Toolbar