Hoe kies ik mijn leersteuncentrum en overleg ik dit met de schoolraad?

Op 1 september 2023 gaat het nieuwe leersteundecreet van start. Ondersteuningsnetwerken worden leersteuncentra. Tegen 10 maart 2023 kiest elke school bij welk leersteuncentrum ze aansluit. Elke school moet via het e-formulier in MijnOnderwijs in een drop-downlijst het leersteuncentrum waarbij ze wenst aan te sluiten aanklikken.

In het nieuwe decreet voorzien de overheid toeleiding via één spoor. Dit betekent dat elke school één (zelfstandig) leersteuncentrum kiest, van waaruit alle types ondersteuning kunnen aangeboden worden. Het nieuwe leersteuncentrum West-Brabant-Brussel zal voor de ondersteuning vanuit type 4-6-7 samenwerken met een specifieke leersteuncentrum dat hiervoor opgericht wordt.  Het specifieke leersteuncentrum wordt opgericht vanuit de huidige teams van Windekind / Enter 4 (voor type 4), Ganspoel (type 6) en KI Woluwe (type 7). Die samenwerking hoeft niet meer door de school zelf aangeduid te worden, maar is structureel voorzien in de keuze voor LSC West-Brabant-Brussel. 

Aangezien een leersteuncentrum juridisch gezien een andere vzw is waarmee je een samenwerkingsverband aangaat, overleg je deze keuze met je schoolraad. Hoe je dit doet, lees je hier:

Dit nieuwsbericht verschijnt ook in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen .

Wie graag meer informatie heeft over de stand van zaken over de oprichting van de leersteuncentra, kan de inforonde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van januari 2023 herbekijken.

Accessibility Toolbar