LSC West-Brabant-Brussel in het kort

Sinds 1 september 2023 is het Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel actief. 
Het nieuwe leersteunmodel vervangt het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het team van het Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel bestaat uit een 90-tal leerondersteuners. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, …). Het leersteuncentrum wordt bestuurd door het bestuursorgaan. De dagelijkse leiding is in handen van een coördinatiecel bestaande uit een directeur en vier teamcoördinatoren. Zij worden bijgestaan door twee administratieve medewerkers

Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel werkt volgens acht werkingsprincipes. Het doel van de ondersteuning is inclusief onderwijs versterken door middel van het handelingsbekwamer maken van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze visie werd verder uitgewerkt in het traject van aanmelding naar ondersteuning enerzijds, en het planmatig handelen volgens de M-cirkel anderzijds.

Accessibility Toolbar