Infomoment: overleg samenwerking

De voorbije schooljaren vond er op het einde van het schooljaar een gesprek plaats over de samenwerking tussen de ondersteuners en de school. Dit schooljaar pakten we dit meer als proces aan, waarbij ook het 3e trimester een zinvol moment is om bij de samenwerking stil te staan. Tijdens een online infomoment lichten we de doelstelling en aanpak hiervan verder toe. 

We nodigen jullie uit om op vrijdag 4/6 tussen 13u en 14u deel te nemen aan het online infomoment. We gaan onder andere dieper in op de doelstelling van het gesprek en hoe dit kadert binnen het handelingsgericht werken en het schooleigen zorgbeleid. 

Accessibility Toolbar