Infosessie: ‘Zorgregie en partnerschappen’ (webinar)

In de vorige nieuwsbrief kondigden we onze nieuwe infosessie al aan. In deze nieuwe infosessie gaan we in op de concrete invulling van de zorgregie en op de rollen en taken die de verschillende partners binnen het ondersteuningsmodel invullen. We bespreken wie welke taak opneemt in het zorgplan / begeleidingsplan / IAC-plan. Daarnaast bekijken we hoe we de uitgangspunten, voorzien in de regelgeving, in de praktijk succesvol kunnen vertalen. 

De infosessie zal online doorgaan op dinsdag 23/03/2021 tussen 09:00 en 12:00We informeren over de regelgeving en de manier waarop ONW WBB deze vertaalt naar de praktijk, maar voorzien vooral ook voldoende ruimte voor uitwisseling en concrete praktijkvoorbeelden. Om optimaal in te zetten op deze samenwerking, hopen we op een brede vertegenwoordiging van de verschillende partners. Naast deelnemers (leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, directies) uit scholen kleuter, lager en secundair onderwijs zijn ook CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders welkom!

Accessibility Toolbar