Jaarkalender ONW WBB 2021-2022

Graag delen we met jullie de data waarop wij volgend schooljaar momenten voorzien voor multidisciplinair overleg, interne organisatie en samenwerking en professionalisering, zoals omschreven in de omzendbrief van het ondersteuningsmodel. Op deze data zijn de ondersteuners niet beschikbaar voor ondersteuning of overleg op school. We raden de scholen en ondersteuners aan om de jaarplanning van de school en die van het ONW bij het begin van het schooljaar samen te leggen. Op die manier kan er voor de ondersteunings- en overlegmomenten steeds rekening gehouden worden met ieders beschikbaarheden. 

De startdagen in augustus gaan door op: 

  • Do 26/08/21 
  • Vr 27/08/21 
  • Di 31/08/21 

Door de spreiding over de week trachten we een overlap met klassenraden of met overlegmomenten op school (waar ondersteuners best bij aanwezig zijn) zo veel mogelijk te voorkomen. 

Net zoals de voorbije schooljaren, voorzien we 2x vormingsdagen. 
Komend schooljaar vinden deze plaats op: 

  • Wo-Vr 20-22/10/21 
  • Ma-Wo 1416/03/22 

Elke woensdagvoormiddag hebben wij een teamvergadering van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Naast bovenstaande momenten, hebben wij ook twee facultatieve verlofdagen. 
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit: 

  • Vr 01/10/21 
  • Ma 31/01/22 

Je kan het overzicht van deze data ook terugvinden in onze downloadbare jaarkalender. 

Accessibility Toolbar