Kwaliteitsbevraging schooljaar 2021-2022

We vinden het als ONW belangrijk om te reflecteren over de kwaliteit van de ondersteuningstrajecten. Aangezien deze trajecten in co-creatie vorm krijgen, is de inbreng van onze scholen voor gewoon onderwijs van groot belang. Daarom willen hun graag meenemen in onze kwaliteitszorg aan de hand van een bevraging. De bevraging omvat een aantal stellingen die peilen naar kwaliteitsvolle ondersteuning. 

De bevraging werd vorige week verstuurd naar de algemene e-mailadressen van de scholen en naar de schoolcontacten in Diplon. 87 personen vulden de bevraging reeds in, waarvoor dank! Hierbij doen we graag een oproep om de deelnamelink verder te verspreiden binnen de school zodat we zo veel mogelijk betrokkenen partners in de ondersteuning kunnen bereiken.  

Accessibility Toolbar