Mededeling kleine types binnen ONW

De Vlaamse overheid besliste om het omkaderingsmechanisme voor de kleine types aan te passen vanaf het schooljaar 2019-2020. De beslissing heeft ook gevolgen voor de werking van het ondersteuningsnetwerk. Flexibiliteit in functie van de noden van de leerkracht, de school en de leerling blijft een erg belangrijk uitgangspunt.

Het ondersteuningsmodel werd uitgerold over twee sporen, met de brede netwerken (type basisaanbod, type 3 en type 9) enerzijds en de kleine types (type 2, type 4, type 6 en type 7) anderzijds. Type 2 – normaal dus een klein type – wordt binnen ONW West-Brabant-Brussel ondersteund door een specifieke groep ondersteuners.

Bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken behoorde type 7 STOS tot de brede ondersteuningsnetwerken. De Vlaamse regering besliste dat vanaf het huidige schooljaar 2019-2020 type 7 STOS tot de kleine types zou gaan behoren, net zoals dat voor type 7 auditief reeds het geval was. Voor de reeds lopende ondersteuningen konden de scholen kiezen of ze al dan niet ondersteuning wensten vanuit het ONW.

Voor deze reeds lopende ondersteuningen gelden echter ook de regels in verband met de twee sporen van het ondersteuningsmodel. Aangezien type 7 STOS nu een klein type is, moeten de hiervoor toegekende begeleidingseenheden los van de ondersteuningen binnen types van het brede netwerk ingezet worden. Voor type 2 was dit reeds het geval. Verder is het zo dat het ‘on hold’ zetten van ondersteuning wanneer er geen leervraag meer is, voor deze types steeds moet gebeuren in overleg met ouders en CLB.

Hoewel deze twee groepen (brede en kleine types) nu via aparte omkaderingsmechanismes van elkaar gescheiden worden, blijven wij als ONW binnen beide groepen maximaal inzetten op de flexibiliteit van de ondersteuning. Op die manier streven we ernaar om de ondersteuners zoveel mogelijk in te zetten in functie van de noden van de leerkracht, de school en de leerling om zo een maximaal effect op de klasvloer te kunnen realiseren.

Indien u hier nog vragen over heeft, kan u het zorgloket bereiken op onw.westbrabantbrussel@gmail.com​ of 0472 69 03 64.

Accessibility Toolbar