Missie en principes

Missie

Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel ondersteunt scholen in de groei naar inclusief onderwijs in een inclusieve samenleving, met het oog op scholen handelingsbekwamer te maken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in functie van hun leren en participatiekansen.

Als co-creatief, innovatief en lerend netwerk zetten we in op organiseren van ondersteuning én professionaliseren van ondersteuners om schoolteams, leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hieromtrent te ondersteunen met het oog op maximaal effect op de klasvloer.

Principes

Accessibility Toolbar