Ondersteuners en klassenraden

Infosessie

De examens beginnen te naderen, en nadien is het weer tijd voor de klassenraden. Sinds de wijziging van APR3 vorig schooljaar worden ondersteuners expliciet genoemd als mogelijk adviserend lid van de delibererende klassenraad. Wij zien hier zeker een aantal kansen. 

De deelname van een ondersteuner is steeds doelgericht. Zo kan de ondersteuner bijvoorbeeld de beeldvorming rond een leerling verder verbreden vanuit zijn/haar rol. Op begeleidende klassenraden kan de ondersteuner mee nadenken over de noden van de leerling en welke redelijke aanpassingen hier het beste aan tegemoet kunnen komen. Op een delibererende klassenraad kan een ondersteuner dan weer meekijken naar hoe de redelijke aanpassingen hun plaats hebben binnen evaluatie. 

Het is daarnaast ook belangrijk dat de rol van de ondersteuner voor iedereen helder is. Thema’s zoals adviezen over de schoolloopbaan, draaischijf naar hulpverlening etc. behoren bijvoorbeeld tot het takenpakket van het CLB. Ten slotte is het ook belangrijk om vooraf enkele praktische afspraken te maken: hoe sluit de ondersteuner aan? (bv. bij online overleg), wanneer worden de leerlingen met ondersteuning besproken? Dit concreet maken zorgt voor duidelijke verwachtingen voor alle betrokkenen. 

Accessibility Toolbar