Ondersteuners en klassenraden

Infosessie

In een recente wijziging aan APR3 (Algemene Pedagogische Reglementering) betreffende de delibererende klassenraad vraagt Katholiek Onderwijs Vlaanderen aandacht voor het betrekken van de ondersteuners als adviserend lid. Wij juichen dit zeker toe. Een ondersteuner heeft immers een goed zicht op het effect van bepaalde redelijke aanpassingen in functie van het leren en participeren van de leerling. Daarom vragen wij de scholen uitdrukkelijk om bij de planning van klassenraden ook rekening te houden met de beschikbaarheid van de ondersteuner. Meer info kan je terugvinden in de jaarkalender van het lopende schooljaar en van volgend schooljaar. 

Accessibility Toolbar