Ondersteuning bij pandemische niveaus

De voorbije weken kregen we meer zicht op hoe de opstart van de scholen op 1 september eruit zal zien. De draaiboeken werden geüpdatet en de minister liet weten dat we het schooljaar zullen aanvatten in code geel. In dit nieuwsbericht maken we de vertaling van de algemene draaiboeken naar concrete toepassing op ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk.

In code geel is er geen restrictie op de fysieke aanwezigheid op scholen. Een ondersteuner kan de scholen scholen waar zij/hij samen met het miniteam verantwoordelijk voor is, bezoeken, rekening houdend met de geldende, lokale veiligheidsmaatregelen. Ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams gebeurt fysiek op school. Ook overleg kan fysiek doorgaan wanneer de veiligheidsmaatregelen gevolgd worden. Voor leerlingen die niet naar school komen (wegens risico, angst,…) wordt zoveel als mogelijk ondersteuning op afstand voorzien.

Lokale situaties kunnen maken dat er wordt afgeweken van de algemeen geldende code geel. Na de eerste schoolweek zal enkel in gemeenten ‘waar de pandemiesituatie acuut is’ overgeschakeld kunnen worden op code oranje. De ondersteuning gebeurt steeds volgens de code die lokaal van toepassing is. Ondersteuners zijn essentiële derden en mogen dus op school aanwezig zijn tot en met code rood.

Een overzicht van de richtlijnen bij de verschillende kleurcodes kan je terugvinden in ons draaiboek voor ondersteuning.

Accessibility Toolbar