Ondersteuning in fase oranje

Zoals jullie op 20/10 via Schooldirect konden lezen, schakelen de basis- en secundaire scholen uiterlijk na de herfstvakantie over naar code oranje. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen over hoe wij onze ondersteuningsopdracht in deze situatie zullen vormgeven. Aan de hand van dit bericht willen we jullie de nodige handvatten geven.

Een belangrijk uitgangspunt is dat ondersteuners essentiële derden zijn:

“Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen.(Onderwijs Vlaanderen)

We streven er dus steeds naar om kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden op de scholen. Het kwaliteitsvolle houdt in dat niet elke doelstelling zomaar online bereikt kan worden. De afweging tussen fysieke of online ondersteuning maakt deel uit van de co-creatie tussen het ondersteuningsnetwerk en de school. Bij deze afweging wordt in samenspraak bekeken of acties op afstand een waardevol alternatief zijn voor fysieke ondersteuning, en op welke manier deze even kwaliteitsvol kunnen zijn als zijn als de fysieke actie. 

Wanneer fysieke ondersteuning niet mogelijk is door quarantaine van de leerling, leerkracht of de ondersteuner, is online werken uiteraard de manier bij uitstek om ondersteuning te bieden op afstand. Ook in de 2e en 3e graad secundair onderwijs kan online ondersteuning geboden worden wanneer de klas in kwestie afstandsonderwijs krijgt.

De fysieke ondersteuning moet natuurlijk op een veilige manier gebeuren. Zowel de scholen als ondersteuners hebben hier een verantwoordelijkheid in. De scholen creëren – in lijn met hun risicoanalyse – veilige werkomstandigheden. Verder vragen we de scholen om ondersteuners niet te vergeten bij meldingen aan de contacttracers.

De ondersteuners volgen de veiligheidsmaatregelen heel strikt (fysieke contacten met zeker voldoende afstand, handhygiëne etc.) en beperken ook het aantal bubbels per dag. We zetten geen aantal op die beperking omdat dit heel contextgebonden is. Verschillende contacten op één school kan immers even intens zijn als verschillende scholen met slechts één contact per school. Essentiële derden vallen niet onder de regeling om gespreide lesopdrachten te beperken tot twee onderwijsinstellingen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Accessibility Toolbar