Ondersteuning na versoepeling corona-maatregelen

Eerder ontvingen jullie een communicatie over de invulling van ondersteuning bij de heropstart van de scholen op 18 mei. Op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ versoepelde de overheid enkele van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen. Deze werden op 27 mei gecommuniceerd via Schooldirect en zullen ingaan op 2 juni of 5 juni voor respectievelijk de kleuter- en lagere school. Naar aanleiding van deze versoepeling updaten ook wij onze richtlijnen over de ondersteuning.

De grote krachtlijnen uit de eerdere richtlijnen blijven behouden:

  • De school en de ondersteuners bekijken op basis van de noden van de leerling en de leerkracht(en) welke vorm van ondersteuning is aangewezen. Ondersteuning op afstand geniet de voorkeur indien mogelijk.
  • De veiligheidsmaatregelen (afstand, handen wassen, mondmasker) moeten kunnen toegepast worden.
  • Ondersteuning waar naast leerlingniveau ook op leerkracht- en schoolniveau wordt ondersteund, is prioritair boven alleen maar ondersteuning op leerlingniveau.

Binnen het kader van deze richtlijnen, voorzien we volgende aanpassingen of concretiseringen:

  • Ondersteuners beperken het aantal scholen per dag en het aantal contactbubbels per school. Elke klasgroep of groep in de opvang wordt als een aparte contactbubbel gezien.
  • Hierbij bewaken we het trajectmatige van de ondersteuning. Ondersteuners maken keuzes voor bubbels waar ze niet eenmalig komen, maar waar ondersteuningsacties herhaaldelijk opgevolgd worden
  • Een overleg/MDO of individueel contact met een leerling in een apart lokaal worden niet als contactbubbel meegeteld, op voorwaarde dat veiligheidsmaatregelen (social distancing, en handen wassen) gerespecteerd worden
  • Het miniteam bekijkt de noodzakelijkheid en veiligheid van de vragen en prioriteert welke contactbubbels als eerste worden geopend. Het zorgloket helpt hen daarbij indien nodig. Bij twijfel neemt het zorgloket contact op met de preventieadviseur.
  • Meerdere ondersteuners op een school kunnen, hetzij in een andere bubbel.  Wanneer twee of meerdere ondersteuners in eenzelfde bubbel worden uitgenodigd, wordt er in onderling overleg bepaald wie de ondersteuning van deze gehele bubbel voor zijn/haar rekening neemt. Er is dus telkens maar één ondersteuner per contactbubbel.
  • Als een type 2-leerling in eenzelfde bubbel van een andere aangemelde leerling voorkomt, dan krijgt de type 2-leerling met bijhorende ondersteuner voorrang. Ondersteuners die ook type 2 ondersteunen, geven in hun planning voorrang aan de type 2-ondersteuningen.
  • We vragen de scholen om in het geval van een besmetting op school, ook de ondersteuner die in de bubbel is geweest te verwittigen (ivm contact tracing).

Wanneer jullie nog verdere vragen hebben, kunnen jullie contact opnemen met het zorgloket. Wij helpen jullie graag verder zodat de doorstart zo vlot mogelijk kan verlopen.

Accessibility Toolbar