Ondersteuning nav maatregelen Overlegcomité

Ondersteuning op afstand

Op basis van de richtlijnen van de overheid op zondag, maakten de miniteams op woensdag een verdeling voor fysieke ondersteuning. Hierbij ging onze aandacht prioritair naar kwetsbare leerlingen die dreigen uit te vallen of waarvan het leerproces onherstelbare schade zal ondervinden voor de paasvakantie. Deze gemaakte afspraken houden we aan voor de rest van deze week, volgens de maatregel van maximum één fysieke school per ondersteuner

Door de beslissingen van het Overlegcomité woensdagnamiddag, zal de volgende week er anders uitzien. Vanaf komende maandag zijn – kort samengevat – volgende maatregelen van kracht: 

  1. Opschorting van de lessen in oa het lager en secundair onderwijs (ook geen afstandsonderwijs). 
  2. Kleuterklassen blijven in contactonderwijs; de regering roept op om ook kleuters zo veel mogelijk thuis te houden. 
  3. Examens, stages en duaal leren in het secundair kunnen fysiek doorgaan. 

Waar bij de verdeling kleuters en examens secundair geprioriteerd werden door de miniteams, verandert er niets qua fysieke ondersteuning. Deze kan volgende week gewoon doorgaan conform (2) en (3). We houden ons aan de regel van één school per ondersteuner. Geplande fysieke ondersteuningen in het lager onderwijs en secundair onderwijs (met uitzondering van kleuteronderwijs en examens) zullen deze week nog kunnen doorgaan; volgende week niet (1). Hiervoor werken we adhv online alternatieven

In de communicatie van de overheid staat dat: “in het lager en secundair onderwijs de geplande niet-lesgebonden, digitale activiteiten voor personeelsleden kunnen doorgaan (klassenraden, oudercontacten …), maar er zijn geen lessen”. Hoewel er geen lessen zijn, blijven leerkrachten en ondersteuners dus wel aan het werk. Dit biedt mogelijkheden voor leerkracht- en schoolgerichte ondersteuning. We zien kansen om van deze week gebruik te maken om verder af te stemmen, acties te bespreken, doelen te evalueren etc. 

We begrijpen dat deze maatregelen ook voor scholen weer een hele herorganisatie betekenen. We doen hierbij een warme oproep om beslissingen (bijvoorbeeld mbt contactonderwijs bij kleuters) ook steeds naar de ondersteuners te communiceren zodat zij mee kunnen nadenken over de mogelijkheden voor de ondersteuning. 

Deze opeenvolging van maatregelen vraagt veel van iedereen en we bewonderen ieders flexibiliteit en veerkracht om hiermee om te gaan. Hopelijk kunnen we na de paasvakantie weer volledig opstarten met zoveel mogelijk fysieke ondersteuning. 

Veel goede moed! 

Accessibility Toolbar