Ondersteuning volgend schooljaar

Het nieuwe decreet Leersteun zal ten vroegste vanaf het schooljaar 2023-2024 in voege gaan. Dit betekent dat het komende schooljaar voorlopig het laatste schooljaar zal zijn binnen het huidige ondersteuningsmodel. De samenwerking tussen de ondersteuningswerken en de scholen zal dus nog een schooljaar op dezelfde manier blijven verlopen als de voorbije schooljaren. De conceptnota van het decreet Leersteun is nog vaag over de toekomstige samenstelling van de leersteuncentra, en is bovendien nog geen gestemde wetgeving. Het lijkt ons dan ook erg voorbarig om al voorafnames te gaan doen op basis van interpretaties van wat er momenteel op tafel ligt. 

Ook inhoudelijk gaan we verder aan de slag zoals jullie dit gewoon zijn. Alle ondersteuningsvragen worden door het zorgloket en het miniteam bekeken. De ondersteuner maakt samen met de school een inschatting hoe de ondersteuning het best vorm kan krijgen en welke intensiteit hiervoor nodig is. Het doel van de ondersteuning is steeds om effect op de klasvloer te bereiken. Hierdoor kunnen de leerkracht en school verder en maakt de ondersteuner zich misbaar. De prioritering in de ondersteuningsvragen gebeurt op basis van de noden en de effecten. 

De aanmeldingen gebeuren nog steeds via Diplon. In een volgende nieuwsbrief vertellen we meer over hoe de aanmeldingsprocedure voor volgend schooljaar precies zal verlopen. 

Accessibility Toolbar