Opdracht ondersteuners in tijden van corona na de paasvakantie

De Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verspreidde vandaag een communicatie met betrekking tot de opdracht van ondersteuners in deze coronatijd. Deze uitgangspunten zijn Vlaanderenbreed van toepassing op alle ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vertrekken vanuit de decretale opdracht van de ondersteuningsnetwerken.

Hieronder een fragment:

Ook in coronatijden gaat het werk vanuit de ondersteuningsnetwerken door. Met veel vragen en onzekerheden, met veel goesting, creativiteit en spirit, om ook het welbevinden en de ontwikkeling van kwetsbare leerlingen te blijven ondersteunen. We geven jullie daarvoor graag een welverdiende dikke merci en een grote PLUIM!

Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden scholen opnieuw zullen opstarten. We houden jullie op de hoogte. Als de scholen niet opengaan na de Paasvakantie schakelen ze over naar ‘pre-teaching’ van nieuwe leerstof. Dit verandert opnieuw de ondersteuningsopdracht van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Daarom zoomen we in op ondersteuning in deze gewijzigde omstandigheden.

Uitgangspunten, ook in coronatijden :

    • ONW blijven werken vanuit co-creatie tussen de 4 partners, met name, de gewone school, de school BuO, de Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling en het CLB
    • deze co-creatie krijgt vorm door een blijvende inzet op verbindende samenwerking met alle partners, waaronder ook de leerling en zijn ouders
    • leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 blijven leerlingen van de gewone school. De gewone school zet in op het leerproces en de ontwikkeling van al haar leerlingen
    • de leerkracht(en) blijft hierbij de centrale figuur en is samen met het team van de gewone school verantwoordelijk voor de herhaling van de leerstof alsook het aanbieden van nieuwe leerstof
    • de rol van ondersteuners blijft om hierbij zowel het team, de leerkracht als de leerling gericht te ondersteunen. Waak erover dat je niet alleen inzet op leerlinggerichte ondersteuning.

Voor veel gestelde vragen rond corona kan je terecht op :

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen

Concretere uitgangspunten en inspiratiebronnen vanuit ONW West-Brabant-Brussel kan je terugvinden op onze pagina over ondersteuning op afstand.

Accessibility Toolbar