Orthotheek

Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel stelt via een orthotheek onderwijsleer- en ondersteuningsmaterialen ter beschikking die gebruikt kunnen worden in functie van het leren en participeren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  Deze orthotheek is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het LSC en scholen voor buitengewoon onderwijs: SPES bubao, Bubao Sint-Franciscus en Buso Cardijn. 

Er zijn materialen beschikbaar in functie van specifieke onderwijsbehoeften rond 

 • Basisrust 
 • Lezen en schrijven 
 • Spraak en taal 
 • Aandacht en werkhouding 
 • Wiskunde en wetenschappen 
 • Sociale communicatie en interactie 
 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
 • Motoriek 
 • Sensorische ontwikkeling 
 • Visueel stimulerend materialen 
 • Tactiel stimulerende materialen 
 • Auditief stimulerende materialen 
 • Boekjes rond thema inclusie 

De materialen worden aan scholen te leen aangeboden met de bedoeling te kijken of ze effectief het leren en participeren kunnen ondersteunen.  Indien de effectiviteit bevestigd wordt, dan wordt de ontlener gevraagd het materiaal zelf aan te schaffen in functie van leerling of klas.   

Voorlopig zijn deze enkel uitleenbaar in het kader van leersteuntrajecten vanuit type 2. Scholen die leerlingen met een verslag type 2 hebben, kunnen hun betrokken leerondersteuner aanspreken voor meer info hierover.  

Accessibility Toolbar