Uitnodiging infosessie ‘Van aanmelding naar ondersteuning’ (webinar)

In deze infosessie nemen we jullie graag mee in de verschillende stappen van het traject van aanmelding naar ondersteuning.

Vanuit de visie op inclusief onderwijs wordt het steeds belangrijker om de schoolcontext te versterken met betrekking tot het omgaan met diversiteit. Hierdoor breidt de focus uit richting leerkrachtgerichte en teamgerichte ondersteuning, met als doel de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en schoolteams te verhogen. We lichten graag toe hoe dit vervat zit in onze werking.

Naast het informatieve gedeelte voorzien we ook momenten om stil te staan bij de link tussen de kaders van het ondersteuningsnetwerk (bv. de M-cirkel) en de schooleigen kaders zoals het zorgcontinuüm en HGW. De infosessie zal niet gaan over technische aspecten van de aanmelding, zoals het handelingsgericht advies of Diplon. Bij vragen hierover kan je het zorgloket rechtstreeks contacteren.

De doelgroep voor de infosessie is: zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingbegeleiders, directies en CLB-medewerkers.

De infosessie is een herhaling van de infosessie die vorig schooljaar door ging op 18/02/2020. Gezien de huidige pandemische situatie zal de infosessie doorgaan als gratis webinar op dinsdag 08/12/2020 van 09:00 tot 12:00.

Accessibility Toolbar