Update: aanmeldingen schooljaar 2020-2021

Op 24/06 stelden we Diplon (Digitaal Platform ONdersteuningsnetwerken) voor het eerst aan jullie voor. We vroegen jullie om nog even te wachten met aanmelden en zeiden dat er eind augustus een volgende communicatie zou volgen. Via dit bericht brengen we jullie graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Op 17 juli besliste de Vlaamse regering dat het gemotiveerd verslag zoals we het kennen vanaf 01/09/2020 vervangen zal worden door een HGD-traject met handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. De informatieuitwisseling over dit advies tussen het CLB, de scholen en het ondersteuningsnetwerk verloopt via IRIS, het digitale leerlingenpaspoort.

Deze veranderde regelgeving heeft een aantal technische implicaties voor de softwareleveranciers die werken met leerlinggegevens, waaronder de schoolsoftware programma’s (Smartschool, Informat, …), maar ook Diplon. Bij Diplon zelf ligt alles al klaar, maar het is nog even wachten op Agodi om de juiste toegangen te faciliteren. Dit impliceert een kleine vertraging de uitrol van Diplon in ons ondersteuningsnetwerk.

Om jullie in september toch al optimaal te kunnen ondersteunen, maken we tijdens deze overgangsperiode verder gebruik van onze huidige database. We hebben hierbij natuurlijk ook oog voor de nieuwe aanmeldingen. Tijdens deze overgangsperiode kan je nieuwe ondersteuningen aanvragen via het aanmeldingsformulier op de website zoals dit voorheen gebeurde. Voor lopende ondersteuningen baseren we ons op de huidige database en moet je niets doen.

Onze volgende communicatie volgt wanneer Diplon operationeel is. We verwachten dat dit op middelkorte termijn in orde zal zijn. De scholen ontvangen dan ook een registratielink en een handleiding, waarna de aanmeldingen via Diplon zullen kunnen gebeuren.

Accessibility Toolbar