Verderzetting van ondersteuning in Diplon

We vinden het belangrijk dat de scholen zo weinig mogelijk planlast ondervinden bij het aanmelden. We zijn met de feedback van scholen hieromtrent aan de slag gegaan en kunnen met vreugde aankondigen dat de aanmeldingsprocedure voor verderzettingen vereenvoudigd werd.

Eind augustus zal je als school de mogelijkheid hebben om aan te duiden welke lopende ondersteuningen verdergezet moeten worden tijdens het komende schooljaar en welke niet. Je zal enkel een nieuwe leervraag moeten formuleren. Reeds ingevulde administratieve gegevens zal je niet opnieuw moeten doorgeven. 

Voor de nieuwe aanmeldingen blijft de procedure dezelfde als vorig schooljaar: 

  • Je kan potentiële aanmeldingen alvast als werkversie klaarzetten in Diplon
  • Vanaf 1 september kan je de werkversie indienen als aanmelding (waardoor je aanvraag definitief wordt) 
  • Meer info: Aanmeldingen 2021-2022

Accessibility Toolbar