Vernieuwingen in ons team en de coördinatiecel

Een aantal ondersteuners maakte op het einde van vorig schooljaar de keuze om terug te keren naar een vroegere werkcontext of andere uitdaging. We respecteren hun keuzes en wensen hen veel succes toe in hun verdere loopbaan. Voor het nieuwe schooljaar hebben we onze ONWWBB-ploeg kunnen uitbreiden met 25 nieuwe, enthousiaste collega’s. Samen met ondersteuners van vorige schooljaren zijn ze zich sinds de startdagen van augustus aan het klaarstomen voor een snelle en kwalitatieve inzet op de klasvloer. Ook hen wensen we veel succes toe. De teamuitbreiding noopte ons tot organisatorische aanpassingen waar ondersteuners jullie tijdens de afstemmingsgesprekken en doorstartgesprekken verder over informeren. We geloven erin dat de aanpassingen de inzet van deskundigheid zullen vrijwaren en zelfs vergroten, nog steeds in functie van een kwalitatieve en zinvolle ondersteuning.

Stijn Kerkhofs, teamcoördinator, gaat zijn derde schooljaar in binnen het coördinatieteam. Jan Rottier blijft als teamcoördinator ons team versterken en  Kerlijn Quaghebeur blijft algemeen coördinator. Deze continuering geeft ons een stevige houvast. Lieve Buelens en Karolien De Leemans vervolledigen als nieuwe teamcoördinatoren ons coördinatieteam. Malika Zekri wordt verantwoordelijke voor het onthaal en ondersteunt coördinatoren en ondersteuners in personeels(administratieve) zaken en contacten. 

Accessibility Toolbar