Voorstelling bestuur en directeur

Volgende personen engageren zich om deel uit te maken van het toekomstige bestuursorgaan van Leersteuncentrum West-Brabant Brussel:

  • Johan Eliat (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen – West-Brabant) – voorzitter 
  • Ingrid Limbourg (Scholen Sint-Franciscus) 
  • Ineke Zimmerman (Organisatie Broeders Van Liefde)  
  • Piet Ketele (Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten) 
  • Daniël Poelman en Frieda Jans (Lutgardisscholen Brussel) – Frieda Jans: secretaris 
  • Elke Verlinden (Ignatius Scholen in Beweging) 
  • Frederik Van Cauwenberge (Sint-Goedele Brussel) 

Kerlijn Quaghebeur wordt aangesteld als directeur van het leersteuncentrum per 1 september 2023. Kerlijn is vandaag algemeen coördinator van ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel. Vanuit deze opdracht en in functie van haar opdracht als directeur treft ze in samenwerking met het hele team en de leden van het bestuursorgaan de voorbereidingen voor de opstart van het leersteuncentrum op 1 september 2023. 

Voor leerondersteuners voorziet het nieuwe decreet een voorrangsregeling, binnen een decretaal vastgelegd tijdspad. Tegen eind juni is die voorrangsregeling doorlopen, waarna vrije sollicitaties en aanstellingen kunnen starten. Basisvoorwaarde voor de vorming van teams is de multidisciplinaire samenstelling en de aanwezigheid van inclusiedeskundigheid, coachingsdeskundigheid, onderwijskundige en doelgroepspecifieke deskundigheid.  

De nieuw samengestelde en/of aangevulde teams concretiseren eind augustus de afspraken op basis van de inhouden die ze eind dit schooljaar met de scholen in kaart brengen. Voor koppeling van (anker)ondersteuners aan scholen wordt rekening gehouden met deskundigheid in functie van de leersteunvragen, en in de mate van het mogelijke en wenselijke zeker ook met continuering. De ankerondersteuners komen vervolgens binnen de eerste week van september op jullie school en/of klasvloer om de opstart van leersteun uit te tekenen.  

Accessibility Toolbar