Voortgang decreet leersteun

Infosessie

We kregen via Katholiek Onderwijs Vlaanderen het bericht dat het decreet voor een definitief ondersteuningsmodel weer met een jaar uitgesteld zal worden. In dit bericht situeren we deze beslissing en uiten we onze bezorgdheden hierbij voor de onzekere situatie van de ondersteuners. 

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het huidige ondersteuningsmodel voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften van kracht. Dit zou een proefperiode van 3 schooljaren doorlopen, tot en met 2019-2020, om daarna naar een definitief model over te gaan. In het regeerakkoord van 2019-2024 gaf de nieuwe Vlaamse regering aan dat ze M-decreet zullen hervormen tot een nieuw begeleidingsdecreet. Het ondersteuningsmodel zou verder worden geëvalueerd, waardoor de proefperiode met een schooljaar werd verlengd tot en met 2020-2021. 

We waren in blijde verwachting om vanaf volgend schooljaar met een definitief ondersteuningsmodel aan te slag te kunnen gaan. Momenteel is er echter nog steeds geen conceptnota over wat men wel al het “decreet leersteun” is gaan noemen. Een definitieve decretale regeling tegen 1 september 2021 is dan ook niet meer haalbaar. De Vlaamse regering wijt die vertraging aan de coronacrisis. Het onderwijs concentreert zich nu volop op functioneren tijdens de pandemie. De Vlaamse regering keurde het decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis goed. Dat bepaalt dat de transitieperiode van de huidige ondersteuningsnetwerken opnieuw met één schooljaar wordt verlengd. Deze maatregel wordt van kracht in basisonderwijs en secundair onderwijs. 

We betreuren dit en de onzekerheid die hiermee gepaard blijft gaan. Zo werkt een groot aantal ondersteuners dit schooljaar al hun vierde jaar met een tijdelijk contract of TAO, en zonder concreet perspectief op een definitief statuut. We hopen dan ook ten zeerste op een aantal overgangsmaatregelen die hen wat meer zekerheid bieden. 

Accessibility Toolbar