Werkversies kleine types 2021-2022

In een vorig nieuwsbericht lichtten we toe hoe jullie nu al werkversies in Diplon kunnen klaarzetten voor aanmelding voor volgend schooljaar. We willen jullie vragen om dit zeker voor de ondersteuningsvragen van een klein type (type 2 en type 7 STOS) al voor de laatste week van augustus te doen. 

Het aantal ondersteuningsvragen voor kleine types heeft een directe invloed op onze omkadering voor volgend schooljaar. Het is dus belangrijk dat wij zicht krijgen op jullie intenties met betrekking tot de aanvraag van ondersteuning vanuit deze verslaggeving. Op die manier kunnen wij jullie al in september met de juiste mensen ondersteunen. 

Aanmeldingen in Diplon worden rechtstreeks geregistreerd in Discimus. Het is niet nodig (of wenselijk) dat jullie dit parallel doorgeven via jullie schooleigen softwarepakket. 

Accessibility Toolbar