Leersteun aanvragen

Voor wie?

Scholen voor gewoon onderwijs kunnen ondersteuning aanvragen in functie van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag. Dit houdt in dat een handelingsgericht diagnostisch traject is doorlopen en dat de noden zich bevinden in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm.

Het ondersteuningsmodel loopt langs twee sporen: 

  • Enerzijds heb je de brede ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod (leermoeilijkheden), type 3 (gedrags- en emotionele moeilijkheden) en type 9 (autismespectrumstoornis).
  • Daarnaast zijn er de ondersteuningsteams van de kleine types die ondersteuning bieden voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 (cognitief vertraagde ontwikkeling), type 4 (motorische moeilijkheden), type 6 (visuele moeilijkheden) en type 7 (auditieve moeilijkheden of STOS).

Naast leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 en type 9, kan je als school ook ondersteuning aanvragen bij ONW West-Brabant-Brussel voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 en voorzien we continuering voor ondersteuningen type 7 STOS die werden opgestart in het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019.

Voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 4, type 6 en type 7 werken we samen met enkele ondersteuningsteams van de kleine types. Meer informatie en de contactgegevens kan je terugvinden in ons nieuwsbericht met werkafspraken en deze folder. Aangezien beide sporen vanuit dezelfde decretale opdracht vertrekken, is de kern van de werking van de brede ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteam van de kleine types grotendeels hetzelfde. Toch zijn er ook enkele accentverschillen in aanpak:

  • Ondersteuningsnetwerken zetten meer in op het versterken van de leerkrachten en de schoolteams. Zij vertrekken vanuit de noden van de leerling, leerkracht en school en niet vanuit diagnoses. Brede ondersteuningsnetwerken gaan hierdoor meer uit van flexibele ondersteuning (duurtijd, frequentie en aard) en beogen een olievlek waarbij aanpassingen worden doorgetrokken naar fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm + UDL-denken).
  • Naast de gemeenschappelijke kern, werken de ondersteuningsteams van de kleine types meer doelgroepspecifiek. Zij zoeken mee naar specifieke hulpmiddelen en helpen deze mee te implementeren. Daarnaast zetten zij ook meer in op handicapbeleving. Soms werken zij meer leerlinggericht omwille van specifieke noden.

Hoe aanmelden?

Vanaf dit schooljaar werken wij met Diplon (Digitaal PLatform ONdersteuningsnetwerken). De schoolverantwoordelijke ontving einde augustus / begin september een registratielink om een account aan te maken. Van daaruit kan hij/zij andere schoolcontacten toevoegen die aanmeldingen kunnen doen. Meer info kan je terugvinden bij onze nieuwsberichtenOnze handleiding loodst je stap voor stap door het aanmeldingsproces.

Wanneer aanmelden via Diplon niet lukt, kan je contact opnemen met het zorgloket

Benieuwd wat er na de aanmelding gebeurt? Bekijk hier het traject van aanmelding naar ondersteuning.

Accessibility Toolbar