Registratie kleine types: lopende ondersteuningen

Registratie kleine types

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de kleine types). Scholen voor gewoon onderwijs duiden in hun schooladministratiepakket aan welke buitengewone school met vereiste expertise de ondersteuning voor het betrokken schooljaar voor die leerling opneemt. 

Type 7 STOS

Wens je continuering vanuit ons ondersteuningsnetwerk voor type 7 STOS? Vul dan het instellingsnummer 27425 van BuSO Sint-Franciscus in in DISCIMUS. 

Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit vóór 1 oktober.
Hier vind je de richtlijnen van de softwareleveranciers schooladministratie: InformatWisa en Broekx.

Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type basisaanbod, 3 en 9, moet je niet niets ingeven in Discimus.

 

Type 2

Wens je continuering of opstart van ondersteuning voor ondersteuningsvragen vanuit type 2-verslaggeving? Vul dan voor het lager onderwijs het instellingsnummer 25247 van BuBaO SPES  en voor het secundair onderwijs het instellingsnummer 132183 van BuSO Cardijnschool in in Discimus.

Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit vóór 1 oktober.

Hier vind je de richtlijnen van de softwareleveranciers schooladministratie: InformatWisa en Broekx.

Accessibility Toolbar