september 2019

Ondersteuning in september

Ondersteuning in september

Ten laatste in de loop van deze week zullen onze ondersteuners contact opnemen met de scholen. Zij zullen in eerste instantie met jullie de lijst van de leerlingen overlopen om te zien of er veranderingen zijn. Waar reeds ondersteuning was, zullen de ondersteuners afspraken maken voor de verdere ondersteuning. Voor de nieuwe aanmeldingen worden afstemmingsgesprekken ingepland in de loop van september.

Ondersteuning in september Meer lezen »

Leerkrachtgericht werken

Leerkrachtgericht werken met een leervraag

Om inclusief onderwijs te realiseren gaan we tijdens de ondersteuning aan de slag met de leervraag van de leerkracht of het schoolteam. Door middel van deze vraag geeft de leerkracht aan wat hij/zij wilt leren, om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan. De leervraag is doel- en procesgericht en gaat samen met een langetermijndenken. De leerkracht wordt in het zoekproces bijgestaan door de ondersteuner die inzet op een activerende begeleiding.

Leerkrachtgericht werken met een leervraag Meer lezen »

Registratie kleine types

Registratie kleine types: lopende ondersteuningen

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de kleine types). Scholen voor gewoon onderwijs duiden in hun schooladministratiepakket aan welke buitengewone school met vereiste expertise de ondersteuning voor het betrokken schooljaar voor die leerling opneemt.

Registratie kleine types: lopende ondersteuningen Meer lezen »

Accessibility Toolbar