Update: aanmelden via Diplon

We kunnen jullie het goede nieuws melden dat ondertussen zowel de link met het CLB als met de leerlinginformatie van Agodi in orde zijn. Dit betekent dat we vanaf nu met Diplon aan de slag zullen gaan!

Elke school zal eerstdaags een registratielink ontvangen om een schoolaccount aan te maken in Diplon. Deze uitnodiging sturen we naar het algemene e-mailadres van de school dat vermeld staat op de lijst van Agodi. Ook scholen die reeds een uitnodiging ontvingen via een ondersteuningsteam van de kleine types zullen een uitnodiging van ons ontvangen. Zij moeten uiteraard geen nieuwe account aanmaken. Een school kan vanuit haar account aanmelden bij alle ondersteuningsnetwerken/teams waar zij mee samenwerken, indien ook zij Diplon gebruiken. Hiermee beogen we een meer uniforme aanmeldingsprocedure over de verschillende ondersteuningsnetwerken/teams heen.

Nadat de schoolverantwoordelijke is ingelogd, kan hij/zij zelf één of meerdere schoolcontact(en) aanduiden, eventueel per vestiging, graad of afdeling. Vanuit deze accounts kunnen de verschillende schoolcontacten de aanmeldingen doen bij het ondersteuningsnetwerk. 

De koppelingen tussen de verschillende platformen zorgen ervoor dat we de gegevens uit onze huidige databank niet kunnen overzetten naar Diplon. Daarom vragen we de scholen om alle leerlingen – ook de lopende ondersteuningen – (opnieuw) aan te melden. In een ideale wereld lukt het om alles tegen 01/09 door te geven zodat we met een geüpdatete lijst kunnen starten en zo optimaal ondersteuning kunnen voorzien. Mocht dit door de drukke opstart van het schooljaar toch niet lukken, vragen we om eerst de nieuwe aanmeldingen te doen en daarna de lopende te bevestigen.

Binnenkort zullen jullie op deze pagina ook een handleiding terugvinden voor scholen.
Bij vragen kan je steeds contact opnemen met het zorgloket.

Accessibility Toolbar