Voorbereiding decreet Leersteun

Vlaamse Regering

Bij het begin van het schooljaar 2023-2024 zal het nieuwe decreet leersteun van kracht gaan. Het komende schooljaar zal dus het laatste zijn binnen het huidige ondersteuningsmodel. Dit betekent enerzijds nog een jaar continuering qua werking, en anderzijds alvast een blik naar de toekomst.

De samenwerking zal nog een schooljaar op dezelfde vertrouwde manier verlopen als de voorbije schooljaren. Het doel van de ondersteuning is steeds om effect op de klasvloer te bereiken. Hierdoor kunnen de leerkracht en school verder en maakt de ondersteuner zich langzaam maar zeker misbaar. De prioritering in de ondersteuningsvragen gebeurt in afstemming met de school op basis van de noden en de effecten.   

Tegelijkertijd zal dit schooljaar dus ook in het teken staan van de voorbereiding op het nieuwe decreet. Dit zal zich voor een stuk afspelen op het niveau van de besturen bij het oprichten van een zelfstandig leersteuncentrum. Voor het inhoudelijke gedeelte zullen we de verschillende partners mee betrekken in de concretisering van de vorming van de leersteuncentra. Op die manier kunnen we de noden en behoeften binnen het kader van leersteun expliciteren. Van hieruit kunnen we vervolgens nadenken over concrete kansen en mogelijkheden binnen het nieuwe model. We brengen jullie nog op de hoogte van de concrete plannen. 

Accessibility Toolbar