Aanmeldingen 2021-2022

Met de laatste maand van het schooljaar in het vooruitzicht zijn velen onder ons al de nodige voorbereidingen aan het treffen voor volgend schooljaar. Ook bij de lopende ondersteuningen wordt er rond deze periode gekeken naar gelopen trajecten en wat dit bekent voor het schooljaar dat komt. 

Tijdspad op basis van inhoudelijke evaluatie

Wanneer we even uitzoomen, is het zo dat een ondersteuningsvraag ontstaat in de interactie tussen enerzijds de leerling met zijn/haar specifieke onderwijsbehoeften, en anderzijds de (klas)context waarbinnen hij/zij onderwijs krijgt. Dit betekent dat we op het einde van een schooljaar maar moeilijk kunnen voorspellen hoe de leerling zal gedijen in de nieuwe klas. Ook de vragen die de nieuwe leerkracht zal hebben voor het leren en participeren van de leerling, zijn momenteel nog niet gekend. Ook is het zo dat leerlingen pas vanaf 1 september definitief aan Agodi worden gelinkt en dus pas dan rechthebbend kunnen zijn. Dit moeten we in het achterhoofd houden wanneer we nadenken over het aanvragen van ondersteuning voor volgend schooljaar. 

Na de evaluatiemomenten op het einde van het schooljaar heb je normaal gezien een zicht op wat werkt om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Je kan hier al een overdracht stimuleren naar de leerkracht(en) van volgend schooljaar om deze zaken te borgen. Op basis van deze inschatting kunnen de afdelingsverantwoordelijken al een werkversie (concept) van aanmelding klaarzetten in Diplon.

Tijdens de eerste weken van september krijg je vervolgens meer zicht op de interactie tussen de leerling en de nieuwe context. Op basis daarvan kan je de afweging maken of ondersteuning nodig is, en in functie van welke leervraag. Dit doe je voor zowel lopende als nieuwe ondersteuningsvragen. Onze ondersteuners zijn vanaf 1 september beschikbaar om voor de gevalideerde ondersteuningsvragen naar de scholen te komen. 

Samengevat: 

  1. Evaluatie einde schooljaar met aandacht voor overdracht naar volgend schooljaar 
  2. Potentiële (her)aanmeldingen als werkversie klaarzetten in Diplon 
  3. Vanaf 1 september: ondersteuning definitief (her)aanvragen via Diplon obv de nieuwe context 

Praktisch: aanmelden in Diplon

De aanmeldingsprocedure werd bijgestuurd ten opzichte van vorig schooljaar. Het doel van de ontwikkelaars van Diplon is het proces gebruiksvriendelijker te maken. Binnen ONW WBB maken we op basis van de regelgeving volgend onderscheid: 

  • Voor (gemotiveerde) verslagen met opmaakdatum vóór 01/09/2020 heb je de mogelijkheid om een pdf-versie van het (gemotiveerd) verslag te uploaden bij de aanmelding. Je kan hierbij (optioneel) de expliciete toestemming van de ouders vragen. 
  • Voor (gemotiveerde) verslagen met opmaakdatum na 01/09/2020 is enkel de versie in IRIS rechtsgeldig. Je kiest in de wizard steeds voor optie B (Nee, ik heb geen geldig (gemotiveerd) verslag), ook al heb je een pdf-versie. Je stuurt de aanvraag door zonder nog eens de toestemming van de ouders te vragen. Dit zit al vervat in de finalisering van het (gemotiveerd) verslag in IRIS. 

Hieronder vind je een interactieve handleiding die je door de verschillende stappen van de aanmeldingsprocedure loodst.

Accessibility Toolbar