Aanmeldingen in Diplon: concreter

De focus van de ondersteuners ligt momenteel op het afronden van de huidige trajecten en het klaarleggen van een vlotte doorstart volgend schooljaar Het is daarom niet meer mogelijk om ondersteuningsvragen in te dienen voor het lopende schooljaar. 

Eind augustus/begin september zullen scholen de mogelijkheid krijgen om in Diplon aan te duiden welke ondersteuningen verdergezet zullen worden. Ze krijgen hiervoor een todo op hun startscherm. Onder ‘verderzetting’ verstaan we leerlingen waarvoor er reeds ondersteuning werd aangevraagd in Diplon tijdens het voorbije schooljaar, die binnen dezelfde school blijven, en waarbij er nog steeds een leervraag is voor het leersteuncentrum. Deze verderzettingen zijn van toepassing op zowel brede als kleine types, ook wanneer de ondersteuning door een ander centrum opgenomen zal worden dan het voorbije schooljaar. Wanneer het vorige centrum niet met Diplon werkte, moet de ondersteuningsvraag als nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Als een ondersteuningsvraag binnen hetzelfde leersteuncentrum wordt gecontinueerd, werkt de ondersteuner verder op de M-cirkel van het voorbije schooljaar. Bij verandering van leersteuncentrum wordt er van een blanco M-cirkel vertrokken. 

Accessibility Toolbar