Co-creatievormen in juni

Ook in deze bijzonder periode van Covid-maatregelen, vinden we het belangrijk om deze periode gebruik maken om met jullie in dialoog te gaan, terug te blikken op het voorbije schooljaar en vooruit te blikken op het komende schooljaar. Dit doen we op drie verschillende manieren, elk met een eigen doel en invalshoek.

  • Eindeschooljaarsevaluaties
  • Overleg over de samenwerking
  • Bevraging invulling ondersteuningsmodel

In dit nieuwsbericht willen we deze drie zaken graag aan jullie toelichten.

Eindeschooljaarsevaluaties

Ten eerste zijn er de eindeschooljaarsevaluaties. Deze gesprekken vinden plaats op niveau van de ondersteuningsvraag en lijken erg op de gewone tussentijdse evaluaties die al plaatsvonden tijdens het schooljaar. Idealiter is iedereen die bij deze ondersteuningsvraag betrokken is, aanwezig op dit overleg. Voorbeelden zijn de ondersteuner, leerkracht, zorgcoördinator/leerlingbegeleider en de ouders, maar ook eventueel het CLB of externe hulpverleners. Het doel van het gesprek is om het effect van de acties op de gestelde doelen na te gaan op leerling-, leerkracht- en teamniveau. Op ieders planning te bewaken, vinden deze gesprekken zoveel mogelijk plaats tijdens een al bestaand overlegmoment zoals een MDO of klassenraad.

Aangezien een nieuw schooljaar een veranderende context met zich meebrengt, is dit overleg een uitgelezen kans om in te zetten op een overdracht en olievlek. In dat opzicht is het erg zinvol om ook de leerkracht van volgend schooljaar – indien al gekend – op dit gesprek uit te nodigen. Op die manier kan er al een basis gelegd worden voor een vlotte opstart volgend schooljaar.

Overleg over de samenwerking

Het tweede soort overleg dat in de loop van juni zal plaatsvinden, gaat over de samenwerking tussen de ondersteuners en de school. Het doel van dit overleg is om in gesprek te gaan over de samenwerking tijdens het voorbije schooljaar en de werkingsprincipes van het ondersteuningsnetwerk. De bedoeling is dat er uit dit gesprek vervolgens afspraken komen voor volgend schooljaar, om op die manier op een nog beter samen te werken.

De ondersteuners die op de school komen, zullen de directie en zorgcoördinator/leerlingbegeleider uitnodigen voor een overleg in juni. Zoals jullie weten, wordt ondersteuning op scholen door een multidisciplinair miniteam georganiseerd. Bij het overleg zal daarom ook telkens een extra ondersteuner uit het miniteam aanwezig zijn. We ervaren dat deze externe blik vaak een meerwaarde kan betekenen.

Bevraging invulling ondersteuningsmodel

Alle scholen gewoon onderwijs van ons ONW ontvingen op woensdag 27/05 een link naar een Google Form. Net zoals vorig schooljaar willen we de scholen als co-creatiepartner graag betrekken in de evaluatie van de manier waarop het ondersteuningsmodel vorm krijgt binnen ons ondersteuningsnetwerk. De doelgroep van de bevraging zijn in eerste instantie de zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. De bevraging loopt nog tot woensdag 10 juni.

Accessibility Toolbar