Denktank decreet leersteun

Op 31/03 vond de eerste denktank plaats over de verzelfstandiging van de leersteuncentra. We willen alle aanwezigen graag bedanken voor hun inbreng! De input over de verschillende thema’s werd gebundeld in een verslag en bezorgd aan de deelnemers van elke geleding. 

Deze input zal de basis vormen voor de tweede bijeenkomst op 09/06. Met één afgevaardigde per doelgroep zullen daar de finale ideeën vanuit onze regio worden afgestemd. Johan Eliat zal deze feedback in het schooljaar 2022-2023 meenemen naar de Vlaanderenbrede denktank. 

Accessibility Toolbar