Jaarverslag 2021-2022

Aan het begin van het schooljaar namen we jullie al mee in de resultaten van de kwaliteitsbevraging en de jaaraccenten voor het lopende schooljaar. Ondertussen is ook de uitgebreide versie van het jaarverslag schooljaar 2021-2022 afgewerkt.

In dit jaarverslag kan je lezen wat er het voorbije schooljaar in ons ONW is gebeurd voor de verschillende beleidsdomeinen. Naast een terugblik op het schooljaar 2021-2022, sluiten we elk hoofdstuk af met een korte vooruitblik op de belangrijkste beleidsperspectieven voor schooljaar 2022-2023.

Accessibility Toolbar