Ondersteuning in september

Ondersteuning in september

Ten laatste in de loop van deze week zullen onze ondersteuners contact opnemen met de scholen. Zij zullen in eerste instantie met jullie de lijst van de leerlingen overlopen om te zien of er veranderingen zijn. Waar reeds ondersteuning was, zullen de ondersteuners afspraken maken voor de verdere ondersteuning. Voor de nieuwe aanmeldingen worden afstemmingsgesprekken ingepland in de loop van september.

Hiernaast zullen onze ondersteuners afspraken maken voor doorstartgesprekken. Deze worden gepland op basis van het ONW-procesoverleg eind vorig schooljaar. Het doel van de doorstartgesprekken is de werking, visie en aanpak van het ondersteuningsnetwerk te duiden en dit samen met het volledige team van de school. Je kan dit perfect laten doorgaan  op een personeelsvergadering, teamvergadering of een ander teamoverleg dat de school organiseert. Bij een aantal scholen zijn deze gesprekken reeds doorgegaan eind augustus.

Accessibility Toolbar