Uitnodiging infosessie ‘van aanmelding naar ondersteuning’

Infosessie

In deze infosessie nemen we jullie graag mee in de verschillende stappen van het traject van aanmelding naar ondersteuning.

Vanuit de visie op inclusief onderwijs wordt het steeds belangrijker om de schoolcontext te versterken met betrekking tot het omgaan met diversiteit. Hierdoor breidt de focus uit richting leerkrachtgerichte en teamgerichte ondersteuning, met als doel de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en schoolteams te verhogen.  Deze accentverschuiving zorgt ervoor dat ook onze werking veranderd is ten opzichte van vorig schooljaar. Dit lichten we graag toe.

Naast het informatieve gedeelte voorzien we ook momenten om stil te staan bij bij de link tussen het kader van het ondersteuningsnetwerk en de schooleigen kaders zoals het zorgcontinuüm en HGW. Graag nodigen we jullie uit om deze op een infosessie verder toe te lichten.

De infosessie zal doorgaan op dinsdag 18/02/2020, van 09:00 tot 12:00 op KOCB (Landsroemlaan 126, Ganshoren).

Wijziging: Door het aantal inschrijvingen wijken we uit naar een grotere locatie.
De infosessie zal plaatsvinden in Savio centrum, Stationsstraat 275, Dilbeek.

Accessibility Toolbar