Vacature teamcoördinator

Wij zoeken een teamcoördinator! Ons ondersteuningsnetwerk ondersteunt met een 100-tal ondersteuners scholen in de groei naar inclusief onderwijs in een inclusieve samenleving.  Het netwerk telt 167 scholen voor gewoon onderwijs, 13 scholen voor buitengewoon onderwijs, 4 CLB’s en de pedagogische begeleidingsdienst Mechelen Brussel.  
 

De teamcoördinator is verantwoordelijk voor een aantal ondersteuners binnen het grotere team. Samen met hen tracht hij/zij een antwoord te bieden op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en de schoolteams (met focus op fases 2 en 3 van het zorgcontinuüm). Kandidaturen kunnen vóór 30 april met motivatiebrief en cv gericht worden aan dhr. Johan Eliat, voorzitter beheerscomité (via mail algemeen coördinator kerlijn.quaghebeur@lscwbb.be).  Instap voorzien in de loop van het 3e trimester, met uitzicht op verlenging volgend schooljaar.  

Bekijk de volledige vacature >>

Accessibility Toolbar