Een kijkje in de vormingsdagen van het ONW…

Tijdens onze vormingsdagen midden maart (14-16 maart) hebben we onze ondersteuners ondergedompeld in verdiepende vormingen en intervisies rond specifieke onderwijsbehoeften.   

Handelingsgerichte analyse en aanzet tot didactisch handelen bij rekenproblemen, omgaan met moeilijk gedrag en sociaal-emotioneel leren, beeldvorming en didactische aanpak rond meertaligheid in de Brusselse context zijn onderwerpen die aan bod kwamen.  Daarnaast gingen ondersteuners in gesprek met schoolnabije partners: een vakbegeleider wiskunde/wetenschappen (secundair onderwijs), pedagogisch begeleider competentieontwikkeling ASS, pedagogisch begeleider OKAN en de pedagogische begeleider taalbeleid secundair. In deze partnergesprekken wisselden ondersteuners uit over beeldvorming, doelen en redelijke aanpassingen voor de leerlingen die door ons ondersteund worden.  

Het aanbod werd in keuze-opties aangeboden waardoor onze ondersteuners een eigen pakket konden samenstellen naargelang noden en behoeften rond de door hen ondersteunde leerlingen. De ondersteuners zullen de vertaling naar de ondersteuningen en de klasvloer maken in het 3de trimester.  De aangevulde deskundigheid zou dus rechtstreeks voelbaar moeten zijn in scholen op de klasvloer.

Accessibility Toolbar